dr Jerzy Kierul

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 526

Dyżur: L 17/18: —

Telefon: 42 635-57-10

E-mail: jkierul@uni.lodz.pl

WWW: http://www.jerzykierul.toya.net.pl