prof. dr hab. Piotr Kosiński

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Metod Matematycznych

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: B 305

Dyżur: L 17/18, dyżury we wrześniu: środa, godz. 11.00–12.30

Telefon: 42-635-56-11

E-mail: pkosinsk@uni.lodz.pl

Jednostka: Zakład Metod Matematycznych

Stanowisko: funkcja kierownika Zakładu Metod Matematycznych w Katedrze Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.