prof. dr hab. Piotr Kosiński

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Metod Matematycznych

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: B 305

Dyżur: Z 18/19: poniedziałek 12.15–13.45

Telefon: 42-635-56-11

E-mail: pkosinsk@uni.lodz.pl

Jednostka: Zakład Metod Matematycznych

Stanowisko: funkcja kierownika Zakładu Metod Matematycznych w Katedrze Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.