dr Anna Sibińska

Pełnione funkcje:

Jednostka: Dział Administracyjny Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: koordynator ds. komunikacji

Pokój: A 203

Telefon: 42 635-57-20

E-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl