mgr Katarzyna Lepa

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Astrofizyki

Stanowisko: asystent

Pokój: B 302

Dyżur: L 17/18, dyżury we wrześniu: środa 11.00–13.00

Telefon: 42 635-55-52