dr Dariusz Głas

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Astrofizyki Wysokich Energii

Stanowisko: wykładowca

Pokój: B 422

Dyżur:

Z 17/18: poniedziałek 10.00–11.00, piątek 10.00–11.00

Telefon: 42 635-56-36