dr Dariusz Głas

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Astrofizyki Wysokich Energii

Stanowisko: wykładowca

Pokój: B 422

Dyżur:

L 17/18: czwartek 9.30–10.30, piątek 11.00–12.00,

Telefon: 42 635-56-36