Małgorzata Djavanshiri

Pełnione funkcje:

Jednostka: Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: samodzielny referent

Pokój: B 402

Telefon: 42 635-56-49

E-mail: m.djavanshiri@uni.lodz.pl