mgr Justyna Czerwińska

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Ciała Stałego

Stanowisko: specjalista w grupie pracowników naukowo-technicznych

Pokój: B 509

Telefon: 42 635-56-87

E-mail: justyna.czerwinska@uni.lodz.pl