dr Maciej Rogala

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Ciała Stałego

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 126, B 530

Dyżur: L 17/18: poniedziałek 12.15-14.15

Telefon: 42 635-56-94

E-mail: rogala@uni.lodz.pl