dr Maciej Rogala

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Ciała Stałego

Stanowisko: adiunkt naukowy posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 530

Dyżur: Z 17/18: wtorek 10.30-12.30

Telefon: 42 635-56-94

E-mail: rogala@uni.lodz.pl