dr hab. Karol Szałowski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Teorii Ciała Stałego

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 522

Dyżur:

L 17/18: poniedziałek 11.00–13.00

Telefon: 42 635-57-12

E-mail: kszalowski@uni.lodz.pl

WWW: http://www.wfis.uni.lodz.pl/kfcs/ztcs/K_Sz_page/index_pl.htm