dr inż. Artur Hłobaż

Pełnione funkcje:

Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem (kierunek informatyka)

Pokój: B 321

Telefon: 42 635-55-04

Fax: 42 635-57-42

E-mail: artur.hlobaz@uni.lodz.pl

Jednostka: Pracownia Systemów Mobilnych

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 321

Dyżur:

L 17/18: 25.09.2018, godz. 9.00-11.00, s. B 571

Telefon: 42 635-55-04

E-mail: artur.hlobaz@uni.lodz.pl