dr hab. Julian Sitarek

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Astrofizyki

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Dyżur: L 16/17: czwartek 17.10–18.10, piątek 16.00–17.00

E-mail: jsitarek@mppmu.mpg.de