mgr Justyna Fiwek-Wojtczak

Pełnione funkcje:

Jednostka: Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: kierownik dziekanatu

Pokój: A 207

Telefon: 42 635-42-61

Fax: 42 635-57-42

E-mail: jfiwek@wfis.uni.lodz.pl