prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Astrofizyki

Stanowisko: kierownik Katedry Astrofizyki

Jednostka: Pracownia Symulacji Komputerowych

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: B 554

Dyżur: Z 17/18: czwartek 8–9, piątek 12–14

Telefon: 42 635-56-45

E-mail: bednar@fizwe4.phys.uni.lodz.pl