Małgorzata Jahn

Pełnione funkcje:

Jednostka: Dział Administracyjny Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: samodzielny referent

Pokój: A 202

Telefon: 42 635-57-46

E-mail: malgorzata.jahn@uni.lodz.pl