mgr Jerzy Wiśniewski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zespół Pracowni Fizycznych

Stanowisko: starszy specjalista fizyk w grupie pracowników naukowo-technicznych

Pokój: B 454

Telefon: 42 635-56-50

E-mail: jwisniewski@phys.uni.lodz.pl