dr hab. Andrzej Korejwo

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 430

Dyżur: Z 18/19: środa 14.00–15.30

Telefon: 42 635-56-38

E-mail: akorejwo@wfis.uni.lodz.pl