dr hab. Andrzej Korejwo

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 430

Dyżur: Z 17/18: środa 14.00–15.00,
               piątek 14.45–15.45 (do 1 XII)
               piątek 11.45–12.45 (od 8 XII)

Telefon: 42 635-56-38

E-mail: akorejwo@wfis.uni.lodz.pl