dr hab. Andrzej Korejwo

Pełnione funkcje:

Jednostka: Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 430

Dyżur: L 17/18: wtorek 12–13, czwartek 12–13 (do 22 III)
              poniedziałek 11.45–12.45, 15–16 (od 26 marca)

Telefon: 42 635-56-38

E-mail: akorejwo@wfis.uni.lodz.pl