dr inż. Ścibór Sobieski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Metod Matematycznych

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 322

Dyżur: URLOP

Telefon: 42 635-55-54

E-mail: scibor.sobieski@uni.lodz.pl

WWW: http://www.scibor.org