dr Grzegorz Wieczorek

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Astrofizyki Wysokich Energii

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 403

Dyżur: L 17/18: środa 14.00–15.00, czwartek 14.00–15.00

Telefon: 42 635-56-46

E-mail: gjw@kfd2.phys.uni.lodz.pl