dr hab. Zbigniew Walczak

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Podstawowych Problemów Fizyki

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 627

Dyżur: L 17/18: poniedziałek 13.00–14.00, wtorek 11.00–12.00

Telefon: 42 635-56-32

E-mail: z.walczak@merlin.phys.uni.lodz.pl