dr Andrzej Śmiałkowski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Informatyczna

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 403

Dyżur: L 17/18: wtorek 12.00–13.00, piątek 12.00–13.00

E-mail: asmial@kfd2.phys.uni.lodz.pl

Jednostka: Pracownia Informatyczna

Stanowisko: funkcja kierownik Pracowni Informatycznej w Katedrze Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej