dr Piotr Skurski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: funkcja kierownika Studiów Podyplomowych Nauczania Fizyki i Matematyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednostka: Pracownia Dydaktyki Fizyki

Stanowisko: kierownik pracowni

Jednostka: Pracownia Dydaktyki Fizyki

Stanowisko: starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora

Pokój: B 203

Dyżur: L 17/18: wtorek 12.00-14.00

Telefon: 42 635-56-79

E-mail: pskurski@uni.lodz.pl