dr hab. Marek Moneta

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: Kierownik Pracowni Fizyki Powierzchni

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

Pokój: B 174, B 502

Dyżur: Z 17/18: środa 12–14 (pok. B 174)

Telefon: 42 635-56-14

E-mail: marek_moneta@uni.lodz.pl