dr hab. Marek Moneta

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 174

Dyżur: L 17/18: środa 12–14

Telefon: 42 635-56-14

E-mail: marek_moneta@uni.lodz.pl

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: Kierownik Pracowni Fizyki Powierzchni