dr hab. Paweł Kowalczyk

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 528

Dyżur: L 17/18: poniedziałek 13.30–14.30, wtorek 12.30–13.30

Telefon: 42 635-56-10

E-mail: pkowa@uni.lodz.pl

WWW: http://std2.fic.uni.lodz.pl/~pkowa