dr hab. Witold Kozłowski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Mikroprocesorowa

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 128, B 151

Dyżur: Z 17/18: wtorek 12–14 (pok. B 128)

Telefon: 42 635-56-94

E-mail: wkozl@std2.phys.uni.lodz.pl

Jednostka: Pracownia Mikroprocesorowa

Stanowisko: kierownik Pracowni Mikroprocesorowej