dr hab. Witold Kozłowski

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Mikroprocesorowa

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 151, B 128

Dyżur: L 17/18: poniedziałek 12.00–13.00, wtorek 14.00–15.00

Telefon: 42 635-56-94

E-mail: wkozl@std2.phys.uni.lodz.pl

Jednostka: Pracownia Mikroprocesorowa

Stanowisko: kierownik Pracowni Mikroprocesorowej