prof. dr hab. Zbigniew Klusek

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

Stanowisko: funkcja kierownika Zakładu Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych

Stanowisko: profesor zwyczajny

Pokój: B 508

Dyżur: Z 17/18: wtorek 8–9, środa 8–9

Telefon: 42 635-57-04

E-mail: zbklusek@uni.lodz.pl

Jednostka: Katedra Fizyki Ciała Stałego

Stanowisko: funkcja kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.