dr hab. Tomasz Gwizdałła

Pełnione funkcje:

Jednostka: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: Prodziekan ds. programowych

Pokój: B 524

Dyżur:

Telefon: 42 635-57-09

Fax: 42 635-57-42

E-mail: tomgwizd@uni.lodz.pl

WWW: http://www.wfis.uni.lodz.pl/staff/tgwizdalla

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 524

Dyżur: L 17/18: poniedziałek 14.00–16.00

Telefon: 42 635-57-09

Fax: 42 665-51-30

E-mail: tomgwizd@uni.lodz.pl

WWW: http://www.wfis.uni.lodz.pl/staff/tgwizdalla