dr hab. Tomasz Gwizdałła

Pełnione funkcje:

Jednostka: Pracownia Fizyki Powierzchni

Stanowisko: adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Pokój: B 524

Dyżur: Z 17/18: środa 14–16

Telefon: 42 635-57-09

E-mail: tomgwizd@uni.lodz.pl

WWW: http://www.wfis.uni.lodz.pl/staff/tgwizdalla