Współpracownicy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

dr Tomasz Dzikowski
Jednostka: Pracownia Fizyczna
Pokój: B 454
Telefon: 42 635-56-50
E-mail: tdsenior@kfd2.phys.uni.lodz.pl

dr Jerzy Lech Kacperski
Pokój: B 331
Telefon: 42 635-56-52
E-mail: jlk@uni.lodz.pl

dr Andrzej Kryś
Pokój: B 404
Dyżur: poniedziałek 13.00–14.00
Telefon: 42 635-56-51
E-mail: akrys@uni.lodz.pl

dr Lech Łasoń
Jednostka: Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego
Pokój: B 427
Telefon: 42 635-56-18
E-mail: llason@uni.lodz.pl

dr hab. Wielisław Olejniczak
Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Pokój: B 504
Telefon: 42 635-57-07
E-mail: wolejnic@uni.lodz.pl

dr Krzysztof Polański
Jednostka: Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych
Pokój: B 172
Telefon: 42 635-57-08
E-mail: kpolansk@uni.lodz.pl

dr inż. Andrzej Rychlik
Jednostka: Zakład Informatyki Stosowanej
Pokój: B 331
Telefon: 42 635-56-52
E-mail: andrzej.rychlik@uni.lodz.pl