Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Paweł Maślanka

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: A 208

Tel: 42 635-57-48

Fax: 42 635-57-42

E-mail: pmaslan@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: czwartek 10.00 – 12.00

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 510

Tel: 42 635-57-06

Fax: 42 635-57-42

E-mail: aurbaniak@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Grzegorz Wiatrowski

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: A 203

Tel: 42 635-40-26

Fax: 42 635-57-42

E-mail: grzegorz.wiatrowski@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. programowych

dr hab. Tomasz Gwizdałła

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 524

Tel: 42 635-57-09

Fax: 42 635-57-42

WWW: http://www.wfis.uni.lodz.pl/staff/tgwizdalla

E-mail: tomgwizd@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: