STRONA W TRAKCIE AKTUALIZACJI
Pracowników, których dane wymagają korekty, proszę o zgłaszanie aktualizacji pod adresami:
zbrzozowska@uni.lodz.pl lub akorejwo@wfis.uni.lodz.pl.