Kierownik Studiów Doktoranckich Fizyki

prof. dr hab. Cezary Gonera

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 306

Tel: 42 635-56-66

Fax: 42 635-57-42

E-mail: cgonera@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: L 18/19:
środa 18.30–19.00
piątek 15.00–16.00

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem (kierunek informatyka)

dr inż. Artur Hłobaż

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 321

Tel: 42 635-55-04

Fax: 42 635-57-42

E-mail: artur.hlobaz@uni.lodz.pl

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki finansowej WFiIS

dr Janusz Baczyński

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 330

Tel: 42 635-56-28

E-mail: bacz@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: po uzgodnieniu

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS i ECTS

dr hab. inż. Krzysztof Warda

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 523

Tel: 42 635-56-98

Fax: 42 635-57-42

E-mail: warda@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: po uzgodnieniu

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

dr inż. Marcin Skulimowski

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 606

Tel: 42 635-56-76

Fax: 42 635-57-42

E-mail: mskulim@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: Z 18/19: poniedziałek 9.00–10.00, wtorek 9.00–10.00

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. socjalno-bytowych studentów

dr hab. Jarosław Perkowski

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 431

Tel: 42 635-56-41

Fax: 42 635-57-42

E-mail: jarekper@uni.lodz.pl

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Małgorzata Wrzesień

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 429

Tel: 42 635-56-20

Fax: 42 635-57-42

E-mail: mwrzesien@uni.lodz.pl

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. studentów studiów niestacjonarnych na WFiIS

dr inż. Krzysztof Pytel

Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153

Pokój: B 301

Tel: 42 635-55-51

Fax: 42 635-57-42

E-mail: kpytel@uni.lodz.pl

Terminy przyjęć: dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych są realizowane podczas zjazdów;
terminy i miejsca dyżurów są podawane na stronie WFiIS w planach zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych