Pierwszą nagrodę Instytutu Kurczatowa za 2018 rok otrzymał dr Paweł Szałański oraz współpracownicy: V.A. Vesna, E.B. Szulgina, Yu.M. Gledenov, P.V. Sedyshev, V.V. Niesvizevskij, A.K. Pietukhov, T. Soldnier, O. Cimmer za pracę „Poszukiwanie i wyznaczenie parametrów niezachowania parzystości w reakcjach wywołanych przez spolaryzowane neutrony zimne na lekkich jądrach”. (2018)

Pierwszą nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej ZIBJ otrzymał dr Paweł Szałański oraz współpracownicy (http://flnph.jinr.ru/en/20/):  V.A. Vesna, Yu.M. Gledenov, V.V. Nesnezhevskij, P.V. Sedyshev, E.V. Shulgina za prace „Pierwsza obserwacja niezachowania parzystości w reakcji 10B(n,α)7Li”. (2017)

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał dr hab. Julian Sitarek – pracownik Katedry Astrofizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to coroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w ciągu ostatniego roku. (2017)

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali nagrodzeni również w VI edycji Łódzkiego Testu Informatyków, w kategoriach:
– C++: Piotr Kosek;
– Linux: Kamil Stępień;
– algorytmika: Piotr Kucharski.
(2017)

Absolwenci magisterskich studiów informatycznych, specjalność Superkomputery i symulacjemgr Michał Wiedeński i mgr Mateusz Kacprzak, otrzymali medale Za Chlubne Studia. (2016)

W V edycji Łódzkiego Testu Informatyków student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ Piotr Kosek zajął III miejsce, Konrad Perzyna otrzymał wyróżnienie.
Ponadto studenci Wydziału zostali nagrodzeni w kategoriach:
– algorytmika: Jakub Wójtowicz, Mateusz Bulzacki, Konrad Perzyna;
– C++: Piotr Kosek;
– OOP: Mateusz Kasprzak.
(2016)

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ znaleźli się w gronie laureatów IV Łódzkiego Testu Informatyków. Piotr Kosek został nagrodzony wyróżnieniem w dwóch kategoriach (OOP i .NET), zaś Michał Wiedeński otrzymał wyróżnienie w kategorii C++. (2015)

Laureatem dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych został pracownik Katedry Astrofizyki WFiIS – dr Julian Sitarek. (2014)

Dr Bartosz Zieliński, adiunkt w Katedrze Informatyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,  został laureatem Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za 2013 rok w dziedzinie nauk ścisłych. (2014)

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali laureatami III edycji konkursu InnoTechAkademia – Od pomysłu do komercjalizacji, zorganizowanego przez Centrum Transferu Technologii UŁ. Zespół w składzie: Aleksandra Jagieła-Sochacka, Łukasz Sobczak oraz Marcin Sochacki otrzymał II nagrodę za projekt  pod tytułem Wykonanie systemu dla osób chorych na epilepsję – EpiFall. (2014)

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS Damian Świdziński otrzymał Medal „Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego” (2014).

Trzech studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (Damian Świdziński, Łukasz Wasiak, Michał Zacharjasz) zostało wybranych do udziału w programie „Mentoring – Absolwent VIP UŁ”, skierowanym do najzdolniejszych studentów, wyróżniających się pod względem swojej działalności. (2014)

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A w kompleksowej ocenie jakości naukowej jednostek naukowych. Poprzednia kategoryzacja była wykonana w roku 2010. Kategoria jest wynikiem oceny jednostek prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013).

Dr Krzysztof Andrzejewski otrzymał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w kategorii nauki ścisłe. (2013)

Dr Jagoda Sławińska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie (2013). Temat rozprawy: Analiza właściwości elektronowych układów z grafenem metodami DFT/TB/QED.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dr. Karolowi Szałowskiemu 3-letnie stypendium dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających imponujący dorobek naukowy (2012).

Film studentów z naszego Wydziału zdobył I miejsce w krajowym konkursie The Tommorow Talks (http://www.thetomorrowtalks.com/) i 29 czerwca 2012 roku reprezentował Polskę w finałach, które odbyły się w Austrii. Autorami filmu http://www.thetomorrowtalks.com/videos/details/1165/ są: Hubert Stawieraj, Wiktor Wachulec, Robert Pietrzak i Stanisław Skwark.

Dr Paweł Szałański (oraz współpracownicy: Yu.M. Gledenov, M.V. Sedysheva, Yu.N. Voronov, G. Zhang, G. Khukhenkhu i P.E.Koehler) otrzymał I nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej za cykl prac: „Measurement of 149Sm(n, α)146Nd reaction cross section in the neutron energy range of 4–7 MeV”. (2011)

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Bednarka (dr hab. Dorota Sobczyńska, dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik, dr Julian Sitarek). (2010)

Dr Krzysztof Andrzejewski został laureatem nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych dla młodych pracowników nauki i sztuki za rok 2010.

Astrofizyk, dr Julian Sitarek, otrzymał nagrodę MAGIC Prize. Jest to nagroda przyznawana przez międzynarodową współpracę MAGIC dla wybitnego młodego naukowca mającego największy wkład naukowy do wyników współpracy MAGIC. (2010)

Dr Małgorzata Wrzesień, prof. dr hab. Jerzy Jankowski oraz dr Jerzy Olszewski (Instytut Medycyny Pracy) otrzymali nagrodę zespołową II stopnia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych za publikację „Hand exposure to ionising radiation of nuclear medicine workers” w roku 2010.

W uznaniu zasług dla regionu pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Jakub Rembieliński otrzymał w roku 2009 Nagrodę Miasta Łodzi.

Dr Jan Olejniczak został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.

Dr Paweł Szałański (oraz współpracownicy: Yu.M. Gledenov, M.V. Sedysheva, G. Zhang i G. Khukhenkhu) otrzymał I nagrodę Laboratorium Fizyki Neutronowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej za cykl prac: „Cross section of the 143Nd(n, α)140Ce and 147Sm(n, α)144Nd reactions in the MeV neutron energy region”. (2009)

Nagrodę im. prof. Inamury przyznała dr. Jarosławowi Perkowskiemu międzynarodowa Kapituła Nagrody. Celem ustanowienia nagrody jest uznanie, promowanie oraz popieranie wybitnych doświadczalnych i technicznych osiągnięć w dziedzinie fizyki jądrowej, atomowej oraz ich zastosowań. Nagroda jest przeznaczona dla młodych naukowców, wykonujących prace badawcze przy użyciu cyklotronu ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego lub innych urządzeń Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. (2008)

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Giller. (2007)