Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjów i liceów wraz z opiekunami do odwiedzenia niektórych naszych pracowni. W nich nasi pracownicy w przystępny sposób zaprezentują aparaturę badawczą i jej przykładowe zastosowania.

Pracownia promieniowania jądrowego

W niej obejrzeć możecie ciekawe i przystępne doświadczenia fizyczne dotyczące trzech rodzajów promieniowania jądrowego – alfa, beta i gamma. Zainteresowani będą mogli także wcielić się w rolę operatora elektrowni jądrowej na symulatorze komputerowym oraz zobaczą krótki film obrazujący budowę nowego bloku elektrowni jądrowej we Francji. Chcemy zachęcić Was do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej, abyście sami mogli ocenić wszystkie za i przeciw budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Nauczycieli zainteresowanych wizytą (liczebność grupy do 15 uczniów) prosimy o skontaktowanie się z dr. Łukaszem Albiniakiem (e-mail: lukasz.albiniak@uni.lodz.pl, tel. 42 635-56-18, 42 635-56-35).

Pracownia mikroskopii tunelowej

Zasoby aparaturowe pracowni obejmują przede wszystkim nanotechnologiczny system pomiarowy  pracujący w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV). Możliwe jest prowadzenie wyrafinowanych badań nowoczesnych materiałów, takich jak np.:

 • powierzchnie kryształów metali, stopów, półprzewodników i izolatorów,
 • cienkie warstwy oraz grafen,
 • samoorganizujące się cząsteczki organiczne (SAM) i ciekłe kryształy,
 • nanocząstki,
 • nanorurki i nanodruty (np. węglowe, węglowo-krzemowe).

System pozwala na analizę składu chemicznego, struktury oraz właściwości elektronowych powierzchni za pomocą bardzo czułych i precyzyjnych technik, takich jak:

 • skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) oraz spektroskopia tunelowa (STS),
 • mikroskopia sił atomowych (AFM),
 • mikroskopia sił z sondą Kelvina (KPFM),
 • spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X (ESCA/XPS) i w zakresie promieniowania  ultrafioletowego (UPS/ARUPS),
 • spektroskopia elektronów Augera (AES),
 • dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (LEED).

System został zaprojektowany i wykonany przez firmę Omicron GmbH oraz zmodyfikowany w celu osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów za łączną kwotę przekraczającą 3 miliony złotych (dotacje MNiSW). Dodatkowo w zasobach znajdują się napylarki do nanoszenia cienkich warstw, mikroskopy STM i AFM pracujące w powietrzu oraz najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe jak np.: analizatory widma, analizatory stanów logicznych i oscyloskopy.

Nauczycieli zainteresowanych wizytą (liczebność grupy do 10 uczniów) prosimy o skontaktowanie się z dr. hab. Adamem Busiakiewiczem (e-mail: adambus@uni.lodz.pl) lub dr. hab. Witoldem Kozłowskim (e-mail: wkozl@std2.phys.uni.lodz.pl, tel. 42 635-56-94).