Informacje o Olimpiadzie Fizycznej dostępne są na stronie: http://www.wfis.uni.lodz.pl/olfiz/.