Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ regularnie bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze popularnonaukowym, adresowanych m.in. do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczy zarówno w wydarzeniach, organizowanych przez Uniwersytet Łódzki, jak i tych o zasięgu pozauczelnianym. Kilka z nich ma charakter cykliczny. Wśród nich warto wymienić zwłaszcza:

 

 Wystawy

10-25 października 2009: Wystawa Fusion Expo

brak_obrazka