Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ regularnie bierze udział w wielu inicjatywach o charakterze popularnonaukowym, adresowanych m.in. do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczy zarówno w wydarzeniach, organizowanych przez Uniwersytet Łódzki, jak i tych o zasięgu pozauczelnianym. Kilka z nich ma charakter cykliczny. Wśród nich warto wymienić zwłaszcza:


W czasie i przestrzeni

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ rozpoczęły się 20 lutego 2017 r. zajęcia w ramach programu Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom gimnazjów z Łodzi i woj. łódzkiego uczestnictwa w odpowiednio zaplanowanym  cyklu zajęć, które mają wciągnąć młodzież w intelektualną i emocjonalną przygodę z fizyką i naukowcami. Zajęcia organizowane są na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ oraz w ciekawych miejscach poza Uczelnią: Aeroklubie i modelarni na lotnisku, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Rogowie, Planetarium i Centrum Nauki EC1.

Zapraszamy do udziału wszystkich Młodych Odkrywców – może kiedyś spotkamy się na studiach na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej!

Więcej o projekcie, zasady rekrutacji i uczestnictwa:  http://umowfis.blogspot.com

LOGO1MNSW z księgi 2


Targi Pracy i Edukacji w Piotrkowie

Zobacz materiał TV Piotrków: Informacje Piotrkowskie  z 22.04.2016 r. (3’10″–4’40”).


Wystawa Fusion Expo

Wystawa była zorganizowana w budynku Wydziału  w dniach 10-25 października 2009 r.

brak_obrazka