kreska_733

Uczniów szkół średnich zapraszamy do korzystania z oferty zajęć przygotowanej przez nasz Wydział:

Współpraca ze szkołami obejmuje również zajęcia z fizyki i z informatyki nie mające ustalonego harmonogramu: wykłady, warsztaty, pokazy, zwiedzanie pracowni.
Pomagamy uczestnikom Studiów podyplomowych dla nauczycieli fizyki w zakresie doskonalenia działalności pozalekcyjnej rozwinąć i uatrakcyjnić pracę kół fizycznych w szkołach, a uwieńczeniem rocznej działalności kół jest Festiwal Szkolnych Kół Fizycznych gimnazjów województwa łódzkiego.

Przekonajcie się sami, że nauki ścisłe też mogą być atrakcyjne!

Pracownia pokazowa dla uczniów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół średnich wraz z opiekunami do odwiedzenia Pracowni Pokazowej dla Uczniów, gdzie przygotowano doświadczenia fizyczne dotyczące trzech rodzajów promieniowania jądrowego – alfa, beta i gamma. Zainteresowani będą mogli także wcielić się w rolę operatora elektrowni jądrowej na symulatorze komputerowym oraz zobaczyć krótki film obrazujący budowę nowego bloku elektrowni jądrowej we Francji.
Chcemy zachęcić Was do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej, abyście sami mogli ocenić wszystkie za i przeciw budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Nauczycieli zainteresowanych wizytą prosimy o skontaktowanie się z dr. Łukaszem Albiniakiem:
l.albiniak@uni.lodz.pl, tel. 42 635-56-18, 42 635-56-35.


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ regularnie bierze również udział w wielu inicjatywach o charakterze popularnonaukowym, adresowanych m.in. do uczniów szkół średnich. Informacje o wybranych wydarzeniach, mających miejsce w ubiegłych latach, znajdują się w Archiwum imprez.