Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WFiIS (http://samorzad.wfis.uni.lodz.pl):

Przewodniczący:

Damian Świdziński (email: d.swidzinski@gmail.com)

Wiceprzewodniczący:

Konrad Czerkas (e-mail: czerkasiak@plusnet.pl)
Bartek Szewczyk (e-mail: b.p.szewczyk@gmail.com)
Michał Zacharjasz (e-mail: zacharldz@gmail.com)

Sekretarz:

Joanna Maciocha (e-mail: joanna.maciocha@gmail.com)

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŁ:

Damian Świdziński (e-mail: d.swidzinski@gmail.com)
Bartek Szewczyk (e-mail: b.p.szewczyk@gmail.com)

Pełna lista członków (i kontaktów z członkami) Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS dostępna jest TUTAJ