Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WFiIS
(http://samorzad.wfis.uni.lodz.pl)

Przewodniczący:
Lisowski Łukasz (tel. 693 265 222)

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŁ:
Lisowski Łukasz
Szewczyk Bartłomiej

Członkowie:
Barczewski Adrian
Bednarek Tomasz
Drobik Cezary
Jasiński Artur
Kubiak Magdalena
Mierzwa Piotr
Przybysz Przemysław
Swędzikiewicz Paweł
Tosiek Paweł
Wacławiak Tobiasz

15.11.2017