Program Mobilności Studentów MOST

MOST_2015_11_733_70

Film informacyjny o programie

Udział w programie MOST umożliwia spędzenie jednego semestru lub całego roku akademickiego w jednej z dwudziestu dziewięciu polskich uczelni. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronach:
http://www.most.amu.edu.pl
http://www.uni.lodz.pl/studia/most
.


ERASMUS
i CAMPUS są programami umożliwiającymi studentowi UŁ odbycie części studiów w uczelni partnerskiej za granicą.

More detailed information on ERASMUS Programme:
http://iso.uni.lodz.pl/erasmus/programmes/
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja/zasady.

Faculty of Physics and Applied Informatics 2017/2018 – Study Programmes (courses) 2017/2018

Physics- winter semester 2017/2018
Physics – summer semester 2017/2018
Informatics  – winter semester 2017/2018
Informatics- summer semester 2017/2018

Faculty of Physics and Applied Informatics 2017/2018 – Study Programmes (courses) 2017/2018

 

Informacje na temat programu CAMPUS:
http://www.bwz.uni.lodz.pl/index.php/mundus/campus.

Aktualny spis uczelni (wraz z liczbą miejsc), z którymi nasz Wydział ma podpisane umowy w ramach programu ERASMUS:
http://www.wfis.uni.lodz.pl/pliki/ERASMUS/Uczelnie_WFIS_2011-12.pdf.

Studenci kierunku informatyka mogą również korzystać, w miarę możliwości, z wyjazdów do uczelni partnerskich, z którymi umowy bilateralne ma podpisane Wydział Matematyki i Informatyki. Wykaz miejsc można znaleźć na stronie: http://math.uni.lodz.pl.

Szczegółowe informacje na temat obu programów uzyskać można u Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana  ds. Programu ERASMUS i ECTS:
dr hab. inż. Krzysztof Warda
e-mail: warda@uni.lodz.pl
tel. 42 635-56-98
pok. B 523