Wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych jest dr Małgorzata Wrzesień (tel. 42 635-56-20, pokój B 429, e-mail mwrzesien@uni.lodz.pl). Dr M. Wrzesień jest również opiekunem kierunkowym zawodowych praktyk studenckich na kierunkach fizyka i informatyka.

Oferty praktyk i staży
Oferty na stronie Rady Biznesu

 

 Dokumenty do pobrania


Praktyki kierunkowe (aktualizacja: marzec 2018)

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk kierunkowych – FIZYKA

Ankieta weryfikująca efekty kształcenia na kierunku FIZYKA

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk kierunkowych – INFORMATYKA

Ankieta weryfikująca efekty kształcenia na kierunku INFORMATYKA

Skierowanie na studenckie praktyki kierunkowePraktyki pedagogiczne (aktualizacja: marzec 2018)

Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk pedagogicznych

Skierowanie na studenckie praktyki pedagogiczne

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla studentów FIZYKI (aktualizacja: grudzień 2017)

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych na kierunku FIZYKA