Strona główna Strona Komisji Europejskiej

Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każdemu z tych działań towarzyszy wiele emocji, a samo wprowadzenie swoich pomysłów w życie jest źródłem mnóstwa nowych doświadczeń.

Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji był dokonany w dn. 11.10.1993 r.

Głównym celem Fundacji jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko.

to program skierowany do studentów. Projekt ma na celu zaktywizować zawodowo młodych ludzi i zachęcić ich do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości

Coraz częściej słyszy się zarzuty kierowane do uczelni wyższych, że nie przygotowują studentów do realnych zadań w pracy. Młodzi nie uczą się na studiach przedsiębiorczości, dzięki której z łatwością mogliby wziąć los w swoje ręce. Dlatego ogromną szansą na zawodowy start dla młodego pokolenia jest zaistnienie na rynku z własnym projektem, opartym na autorskim pomyśle i zrealizowanym przy wsparciu takich instytucji jak Credit Agricole Bank Polska.

Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć program skierowany do studentów, który da im szansę rozwinąć swoje zdolności i zaangażowanie.

Źródło: www.centrumaktywnych.pl

 

Brak obrazu

Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego jest pomysłodawcą i organizatorem różnorodnych inicjatyw podejmowanych na rzecz studentów. Jego działania ukierunkowane są na  ułatwienie studentom podjęcia aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, a także wparcie i promowanie absolwentów Uczelni na rynku pracy.

Aby ułatwić studentom i absolwentom przejście z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy, Akademickie Biuro Karier Zawodowych pozostaje w stałej współpracy z firmami różnych branż. Poprzez organizację eventów takich jak Uniwersyteckie Targi Pracy czy Akademia Kompetencji pragnie zbliżyć środowisko akademickie, ze światem biznesu. Doświadczeniem i rzetelną wiedzą wspiera studentów w dokonywaniu świadomych wyborów kreujących ich dalsze drogi zawodowe. Wspiera firmy w poszukiwaniu najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane stanowiska pracy.

Źródło: www.biurokarier.uni.lodz.pl

 

Program Młodzież w Działaniu | Strong główna

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

„Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program „Młodzież w działaniu” podzielony jest na 5 Akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2) zostały dodatkowo wyodrębnione podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie których można realizować projekty.

Każda osoba, która brała udział w programie „Młodzież w działaniu” w ramach Akcji 1.1., Akcji 1.2., Akcji 3.1. (Wymiany Młodzieży i Kursy Szkoleniowe) Akcji 2. i Akcji 4.3. (Kursy szkoleniowe), ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass. Czym jest ten dokument? Jak go pozyskać? Dowiecie się zaglądając na naszą stronę poświęconą Youthpassowi.

Więcej informacji na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/

 Źródło: www.mlodziez.org.pl

 

Studiowanie staje się przyjemniejsze

Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi powstał aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budować pozytywny wizerunek miasta sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.

Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami (w tym Uniwersytetem Łódzkim) oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

Zachęcamy do zaglądania na ten popularny portal dla studentów:

http://mlodziwlodzi.pl

Źródło: www.mlodziwlodzi.pl

 

 

 

Myślisz o stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach? Chcesz pracować dla takich firm jak Google, Microsoft CZY Toshiba?

Wykorzystaj szansę, wyjedź na praktyki i zdobądź niepowtarzalne doświadczenie zawodowe dzięki AIESEC Kraków!

 

Praktyki techniczne skierowane są  głównie do studentów i absolwentów: nauk technicznych, mechaniki, elektrotechniki, inżynierii, informatyki, biotechnologii i innych pokrewnych kierunków.

Związane są one z takimi dziedzinami jak programowanie, budowa i zarządzanie stronami internetowymi, mechanika, czy budownictwo.