Rok akademicki 2017/2018 – semestr letni

Terminy zjazdów i plany zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

W trakcie semestru niektóre plany mogą ulec modyfikacji. Prosimy zwracać uwagę na daty aktualizacji planów podawane na każdym z nich!
Aktualizacja planów jest wprowadzana w pierwszej kolejności na tej stronie. W razie niezgodności między planami na stronie Wydziału i w systemie USOS należy polegać na wersji podanej tutaj.

1) 17-18.02.2018
2) 3-4.03.2018
3) 17-18.03.2018
4) 24-25.03.2018
5) 7-8.04.2018
6) 14-15.04.2018
7) 21-22.04.2018
8) 12-13.05.2018
9) 2-3.06.2018
10) 9-10.06.2018
11) 16-17.06.2018  (zjazd sesyjny)


Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych, dr. Krzysztofa Pytla (semestr letni):

zjazd 1: sobota 17.02, godz. 10:30-12:00, pokój B 301
zjazd 3: sobota 17.03, godz. 12:00-13:20, pokój B 301
zjazd 5: sobota   7.04, godz. 10:30-12:00, pokój B 301
zjazd 7: sobota 21.04, godz. 12:00-13:30, pokój B 301
zjazd 9: sobota   2.06, godz. 10:00-11:30, pokój B 301

Dyżur Prodziekana ds. studenckich, prof. Grzegorza Wiatrowskiego, dla studentów studiów niestacjonarnych (semestr letni):

zjazd 2: sobota    3.03, godz. 10:00-12:00, pokój A 203
zjazd 4: sobota 24.03, godz. 10:00-12:00, pokój A 203
zjazd 6: sobota 14.04, godz. 10:00-12:00, pokój A 203
zjazd 8: sobota 12.05, godz. 10:00-12:00, pokój A 203
zjazd 10: sobota 9.06, godz. 10:00-12:00, pokój A 203