Wydziałowa inauguracja roku akademickiego:
sobota 29.09.2018 r., godz. 11.00, w auli budynku WFiIS

 

Rok akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

Terminy zjazdów i plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

W trakcie semestru niektóre plany mogą ulec modyfikacji. Prosimy zwracać uwagę na daty aktualizacji planów podawane na każdym z nich!
Plany zajęć na pierwszy zjazd będą wkrótce podane. Aktualizacja planów jest wprowadzana w pierwszej kolejności na tej stronie. W razie niezgodności między planami na stronie Wydziału i w systemie USOS należy polegać na wersji podanej tutaj.

1) 13-14.10.2018
2) 20-21.10.2018
3) 27-28.10.2018
4) 17-18.11.2018
5) 24-25.11.2018
6) 08-09.12.2018
7) 15-16.12.2018
8) 12-13.01.2019
9) 19-20.01.2019
10) 26-27.01.2019
11) 02-03.02.2019 – zjazd sesyjny


Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych, dr. Krzysztofa Pytla (semestr letni):

zjazd 1: ………………………………………………………, pokój B 301

Dyżur Prodziekana ds. studenckich, prof. Grzegorza Wiatrowskiego, dla studentów studiów niestacjonarnych (semestr letni):

zjazd 2: ……………………………………………………, pokój A 203