NOWE PLANY

Rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

W trakcie semestru niektóre plany mogą ulec niewielkiej modyfikacji. Prosimy zwracać uwagę na daty aktualizacji planów podawane na każdym z nich!
Aktualizacja planów jest wprowadzana w pierwszej kolejności na tej stronie. W razie niezgodności między planami na stronie Wydziału i w systemie USOS należy polegać na wersji podanej tutaj.

Studia I stopnia — I rok

Studia I stopnia — II rok

Studia I stopnia — III rok

Fizyka – studia stacjonarne licencjackie

Studia II stopnia — I rok

Studia II stopnia — II rok

Fizyka – studia stacjonarne magisterskie