Plany zajęć na semestr letni roku akademickiego 2018/2019


Wybierz kierunek studiów, dla którego chcesz znaleźć plany zajęć:

 


Wszystkie zmiany planów zajęć muszą być uzgodnione z osobą zajmującą się ustalaniem planów zajęć na Wydziale.

Prowadzący zajęcia mogą zgłaszać uwagi, propozycje zmian i zapytania dotyczące planów zajęć do następujących osób:
– na studiach stacjonarnych: mgr Małgorzata Frątczak (pok. A 201, tel. 57-47, e-mail mfratczak@phys.uni.lodz.pl) lub Elżbieta Światła (pok. B 411, tel. 56-21, e-mail eswiatla@uni.lodz.pl) lub mgr Agnieszka Bartosik (pok. A 226, tel. 56-27, e-mail agnieszka.bartosik@uni.lodz.pl)
– na studiach niestacjonarnych: mgr Karolina Dolewka (pok. B 608, tel. 56-69, e-mail k.dolewka@merlin.phys.uni.lodz.pl).