Plany studiów

Przedmioty obowiązkowe i opcje, punkty ECTS

Specjalność: informatyka stosowana


Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019)
Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018)


ARCHIWUM

 

Specjalność: superkomputery i symulacje

– we współpracy z firmą Atos Polska S.A. (poprzednio AMG.net) i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim)

 

Specjalność: informatyka stosowana


Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017)
Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016)
Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2014/2015)
Studia II stopnia 4-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014)

Moduł wybieralny w roku akademickim 2017/2018

Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym)
Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim)

Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym)
Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim)
Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym)
Studia II stopnia 3-sem stacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim)


Studia inżynierskie stacjonarne


Moduł wybieralny w roku akademickim 2017/2018

Moduł wybieralny w roku akademickim 2016/2017

Studia II stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia 4-sem niestacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017)
Studia II stopnia 4-sem niestacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2015/2016)
Studia II stopnia 4-sem niestacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014)

Moduł wybieralny w roku akademickim 2017/2018

Studia II stopnia 3-sem niestacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym)
Studia II stopnia 3-sem niestacjonarne (rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym)

Studia inżynierskie niestacjonarne


Moduł wybieralny w roku akademickim 2017/2018

Moduł wybieralny w roku akademickim 2016/2017