Celem kształcenia podyplomowego jest pogłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w wykładach, laboratoriach, konwersatoriach i warsztatach słuchacze studiów podyplomowych nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają  nauczyciele akademiccy UŁ oraz zaproszeni do współpracy praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami. Dzięki starannie przygotowanym programom absolwenci studiów podyplomowych WFiIS są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

 Studia Podyplomowe Nauczania Fiizyki i Matematyki

Jeżeli interesują Cię Studia Podyplomowe Nauczania Fizyki i Matematyki, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod adresem http://www.edufizyka.pl/.

Prowadzimy Akademię IT, składającą się ze studiów podyplomowych z zakresu różnorodnych rozwiązań funkcjonujących w świecie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych.

Akademię IT tworzą:

– Akademia Microsoft (cztery kierunki)Akademia Microsoft - Wydział Fizyki i Imformatyki Stosowanej UŁ

– Akademia Technologii Sieciowych (specjalizacja „Programowanie sieciowe – StartUp”)

– Akademia CISCO (trzy kierunki). Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów CISCO CCNA Routing & Switching (odpowiednik wcześniejszego CCNA Exploration)  znajdziesz  na stronie Akademia CISCO.

Informacje o studiach podyplomowych znajdziesz także pod zakładką  Dla studentów / Studia podyplomowe.