1. Czym się różnią studia z informatyki: licencjackie i inżynierskie?
Na Uniwersytecie Łódzkim (i na większości innych uczelni) studia licencjackie trwają 3 lata, a inżynierskie – 3,5 roku. Studia inżynierskie są nieco trudniejsze od licencjackich, ale mają ogromną zaletę: inżynierowi informatyki znacznie łatwiej jest znaleźć satysfakcjonującą pracę! Programy studiów możesz sobie porównać (poszukaj, jeśli Ci na tym zależy).
A jeżeli decydujesz się na uzupełnienie wykształcenia do poziomu magisterskiego, to mając dyplom licencjata musisz skończyć 2-letnie studia II stopnia. Jeśli jednak jesteś inżynierem, wystarczą studia 1,5-roczne. Zatem w obu przypadkach potrzeba 5 lat studiów aby osiągnąć tytuł magistra.
Tak samo? Niezupełnie. Inżynier może podjąć naukę na studiach II stopnia 2-letnich (to może być korzystne, jeśli chcesz kształcić się w specjalności, na której bardzo Ci zależy). Ale jeśli masz tylko dyplom licencjata, nie masz prawa do podjęcia studiów II stopnia 1,5-rocznych.

2. Znam różnice między studiami licencjackimi i inżynierskimi z informatyki, ale nadal nie mogę się zdecydować jakie studia  mam wybrać: licencjackie czy inżynierskie?
Rady dla kandydatów:
Jeśli jesteś zdecydowany na studia licencjackie, wybierz studia licencjackie. Ale nie u nas – poszukaj na innym wydziale lub na innej uczelni.
Jeśli jesteś zdecydowany na studia inżynierskie, wybierz studia inżynierskie.
Ale jeśli nie jesteś zdecydowany co wybrać, wybierz studia inżynierskie.

3. Czy to prawda, że po fizyce trudno znaleźć pracę?
Jeśli uważasz, że w ogóle nie warto szukać pracy, to możesz nie tylko liczyć na cud.
Przypadki, że praca sama Cię znajdzie, też się zdarzają.
Ale jeśli masz głowę na karku, nie jesteś bierny, to spróbuj poszukać, choćby nawet tylko w Internecie. Dla przykładu, otwórz następujący link: PRACA DLA FIZYKA.
Uwaga: na kierunku fizyka nie należy poprzestawać na ukończeniu studiów I stopnia – dyplom magistra znacznie rozszerza możliwości zatrudnienia!