Rekrutacja kandydatów na studia doktoranckie

Informacje o rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą podane na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.