Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019


Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczyna się elektroniczną rejestracją kandydatów prowadzoną przez Internet – w portalu rekrutacyjnym UŁ. Znajdziesz tam pełną informację o kierunkach studiów, zasadach i procedurze rekrutacji, terminach rejestracji, wpłat i składania dokumentów.
Informacje o kierunkach studiów są dostępne na stronie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w dziale Dla Kandydatów oraz na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w Informatorze rekrutacyjnym UŁ.

Rekrutacja 2018: kierunki

Studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie: fizyka (specjalności: fizyka, fizyka medyczna, nanotechnologia, astrofizyka), popularyzacja i nauczanie fizyki; Nanotechnology (studia w języku angielskim)
Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-roczne: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia stacjonarne II stopnia 2-letnie: fizyka (specjalności: fizyka, fizyka medyczna), informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia zaoczne I stopnia inżynierskie 3,5-roczne: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia zaoczne II stopnia (magisterskie) 2-letnie: informatyka (specjalność: informatyka stosowana)
Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) 4-letnie: fizyka

Rekrutacja 2018: terminarz

• rejestracja kandydatów (zapisy) na studia stacjonarne I stopnia (fizyka, informatyka, Nanotechnology, popularyzacja i nauczanie fizyki): od 9 maja do 9 lipca 2018 r.
• rejestracja kandydatów (zapisy) na studia stacjonarne II stopnia (fizyka, informatyka): od 9 maja do 16 lipca 2018 r.
• rejestracja kandydatów (zapisy) na studia zaoczne I i II stopnia (informatyka): od 1 lipca do 17 września 2018 r.
• rejestracja kandydatów (zapisy) na studia stacjonarne III stopnia (fizyka): od 9 maja do 14 września 2018 r.

Pełna informacja o terminach jest dostępna w portalu rekrutacyjnym UŁ

Aktualizacja 17.09.2018kreska_733

Jeśli poważnie myślisz o swojej przyszłości, podejmij studia na kierunku, który z pozytywnymi wynikami przeszedł procedury oceniające. Wybierz studia u nas:
– Wydział  otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
– Wydział kolejny raz otrzymał kategorię
A w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akredytacja świadczy o wysokiej  jakości kształcenia, zaś kategoria jest wskaźnikiem poziomu naukowego Wydziału.

 FIZYKA w Łodzi - Uniwersytet Łódzki