PROGRAM


Podczas „Jazdy próbnej na Fizyce” Uczestnicy spotkają się z Władzami Wydziału:

 • prof. Anną Urbaniak-Kucharczyk – Dziekanem Wydziału,
 • prof. Grzegorzem Wiatrowskim – Prodziekanem ds. studenckich,
 • prof. Andrzejem Korejwo – Prodziekanem ds. ogólnych i rozwoju Wydziału,

oraz pracownikami naukowo-dydaktycznymi, pracownikami dziekanatu i administracji, pracownikami biblioteki.

Uczestników akcji zaprosimy do laboratoriów i pracowni.  Oto niektóre z atrakcji czekających tam na Uczestników.

 • Mikroskopowa wędrówka po ścieżkach mikroświata” przygotowana przez dr. Krzysztofa Polańskiego z Zakładu Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych KFCS.
 • Nie róbcie tego w domu” – spotkanie z naukowcem, który, na co dzień zajmuje się nanotechnologią i poszukiwaniem nowych materiałów dla spintroniki, a po godzinach wymyśla mniej lub bardziej bezpieczne urządzenia i eksperymenty z materiałów dostępnych w każdym domu – dr. Adamem Busiakiewiczem.
 • Dr Paweł Dąbrowski zdradzi „Jak zobaczyć atomy w 10 minut”. Będzie to udział w eksperymencie, w którym pojedyncze atomy grafenu będą oglądane przy użyciu mikroskopu bliskich oddziaływań.
 • Wycieczka po laboratoriach nanotechnologicznych, którą poprowadzi dr Maciej Rogala. Zobaczyć będzie można najnowocześniejsze narzędzia, którymi można badać i zmieniać materiały w skali nanometrowej.
 • Dr Tomasz Dzikowski z I Pracowni Fizycznej zaprasza na „Zabawę” z oscyloskopem, a mgr Jerzy Wiśniewski na ciekawe eksperymenty z akustyki.
 • Dr Agnieszka Kijanka-Dec oraz mgr Jerzy Krysiak z Pracowni Pokazowej przygotowali  zajęcia „Elektryczność i magnetyzm wokół nas”,
 • Mgr Piotr Jacoń (I Pracownia Fizyczna, Pracownia Pokazowa) poprowadzi  zajęcia warsztatowe z kamerą termowizyjną.
 • Uczestnicy zaproszeni są również do Pracowni Dozymetrii przez dr Małgorzatę Wrzesień i prof. Andrzeja Korejwo oraz do Pracowni Jądrowej przez dr. Romualda Brzozowskiego.
 • W Pracowni Szkolnego Eksperymentu Fizycznego i Eksperymentu Dydaktycznego  zajęcia  przygotowali dr Piotr Skurski, dr Paweł Barczyński, dr Jadwiga Skurska oraz Michał Karbowiak.

 

Wykłady przygotowali m.in.:

 • prof. Paweł Caban (Zakład Fizyki Matematycznej i Informatyki Kwantowej), od którego dowiecie się „Czy Bóg gra w kości”,
 • dr Jerzy Ledzion (II pracownia fizyczna), który zapozna Uczestników z „Fizyką mowy i słuchu”,
 • prof. Karol Szałowski wtajemniczy Kandydatów w zagadnienia „Nadprzewodnictwa”,
 • prof. Zbigniew Szadkowski (Katedra Astrofizyki Wysokich Energii),
 • prof. Andrzej Korejwo (Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego),
 • prof. Tadeusz Wibig (Katedra Modelowania Procesów Nauczania).

 

Uczestników czekają też „bliskie spotkania” z naukowcami, przy kawie, które będą okazją do bliższego poznania naszych naukowców i pracowników, poznania Ich pasji badawczych, i nie tylko. Nauka, to nie tylko bowiem stawianie pytań i wysiłki w celu znalezienia odpowiedzi, to przede wszystkim LUDZIE, z ich pasjami, emocjami, problemami. Będziecie mogli zadawać pytania, a także dzielić się swoimi przemyśleniami, osiągnięciami, a także swoimi oczekiwaniami oraz marzeniami. Planowane jest również wiele innych atrakcji, w tym wycieczka do Planetarium EC1. Wszystko to w dniach 3 – 6 lipca 2016r na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Do zobaczenia na „Jeździe próbnej na FIZYCE”, a później na studiach FIZYKI na naszym Wydziale 😉