Kierunki i specjalności – rekrutacja 2017/2018

 

STUDIA STACJONARNE

Fizyka, 3-letnie studia licencjackie

Specjalności (wybór po pierwszym semestrze):
 fizyka                       [plan studiów]
fizyka medyczna         [plan studiów]     [strona KFJiBR]
 nanotechnologia        [plan studiów]
[moduł wybieralny dla wszystkich specjalności]

Popularyzacja i nauczanie fizyki, 3-letnie studia licencjackie
NOWY KIERUNEK od roku 2017/18 (więcej) [opis kierunku]  [plan studiów]

Nanotechnology, 3-year BSc studies
[Course schedule]         [Nanotechnology Student Guidebook]
Studia W JĘZYKU ANGIELSKIM, prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UŁ

Informatyka - studia inżynierskie
Specjalność: informatyka stosowana   [plan studiów]     [moduł wybieralny]
Specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
   – systemy i aplikacje mobilne
   – algorytmy i programowanie
   – bazy danych i aplikacje internetowe
   – administracja sieciami i systemami informatycznymi.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
(poprzednio: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze), studia I stopnia

Studia MISM-P są prowadzone we współpracy z czterema Wydziałami UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych.

Kierunki wiodące prowadzone na WFiIS:
– fizyka                       [plan studiów]
– informatyka.
Uwaga: jeżeli zamierzasz studiować na MISM-P, zapisz się w portalu rekrutacyjnym na kierunek (fizykę lub informatykę) i zaznacz wybór studiów międzyobszarowych.
kreska_733

Specjalności (kandydaci wskazują wybieraną specjalność przy rejestracji, podział na specjalności dokonywany jest we wrześniu na podstawie złożonych pisemnych deklaracji kandydatów):
fizyka                      [plan studiów]
fizyka medyczna        [plan studiów]           [strona KFJiBR]
nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki   [plan studiów] .

Specjalność:  informatyka stosowana    [plan studiów]

[moduł wybieralny]

Specjalność: informatyka stosowana    [plan studiów]

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
(poprzednio: Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze), studia II stopnia

Studia MISM-P prowadzimy we współpracy z Wydziałami: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych.

Kierunki wiodące prowadzone na WFiIS:
– fizyka                       [plan studiów]
– informatyka.
Uwaga: jeżeli zamierzasz studiować na MISM-P, zapisz się na kierunek (fizykę lub informatykę) i zaznacz wybór studiów międzyobszarowych.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE

brak_obrazka

Specjalność: informatyka stosowana   [plan studiów]
Specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
– systemy i aplikacje mobilne
– algorytmy i programowanie
– bazy danych i aplikacje internetowe
– administracja sieciami i systemami informatycznymi.
[moduł wybieralny]
kreska_733

Specjalność:  informatyka stosowana   [plan studiów]     [moduł wybieralny]

Specjalność: informatyka stosowana   [plan studiów]     [moduł wybieralny]kreska_733