Karta Absolwenta UŁ
W lutym 2015 roku uruchomiony został program „Karta Absolwenta UŁ”, realizowany przez Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ. Program skierowany jest do absolwentów wszystkich wydziałów naszej Uczelni. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zostało wydanych już ponad 3000 kart. Szczegółowe informacje o Karcie Absolwenta znajdują się pod poniższym linkiem:
 
 
oraz na fanpage’u: